Photo  Ilya Kuksenok

Video Ekaterina Kasinskaya

Decor evgenia dragun

Makeup/hair nadezhda vygovskaya

entertainer Yuri Sarkisov

Location Delice Chalet

organisation irina martyushevskaya

back   |   next