Photo  Ilya Kuksenok

Video Ekaterina Kasinskaya

Decor evgenia dragun

Makeup/hair nadezhda vygovskaya

entertainer Yuri Sarkisov

Location Delice Chalet

organisation irina martyushevskaya

DELICE CHALETchamber wedding and a lot of tenderness

back   main   next