Photo  Ilya Kuksenok and Vlada Negrei 

Video Stepan Smolyakov and anton golunov

Decor Anastasia Kuchinskaya

Makeup/hair kajforia and Natasha Eremina

entertainer Denis Kovalev and Yanina Kondrashevskaya

Location dvor stayki

organisation WEDMOOD

MR. and MRS. NOVIKOV's

without words

Stepan Smolyakov and anton golunov

back   |   next