Photo  Ilya Kuksenok and Vlada Negrei 

Video Stepan Smolyakov and anton golunov

Decor Anastasia Kuchinskaya

Makeup/hair kajforia and Natasha Eremina

entertainer Denis Kovalev and Yanina Kondrashevskaya

Location dvor stayki

organisation WEDMOOD

Dvor stayki sinserity. The spirit of Italy. tears of happiness.

MR. and MRS. NOVIKOV's

without words

Stepan Smolyakov and anton golunov

back   main   next